ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΙΟΦΑΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΚΤΩΡ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: ΣΟΥΤΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ: ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΣΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ

Αναπληρωματικό μέλος:: ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αναπληρωματικό μέλος: ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΣΙΟΣ

Αναπληρωματικό μέλος: ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ