ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΙΟΦΑΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΣΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΚΤΩΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ: ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΟΥΤΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Αναπληρωματικό μέλος: ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ

Αναπληρωματικό μέλος: ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ