Σημαντική ανακοίνωση για τους γονείς των τμημάτων Κ-6, Κ-8 Κ-10 Κ-12

Ενημερώνοουμε τους γονείς ότι:

Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 (γραφείο γηπέδου Μιχ. Κρητικόπουλος)

θα γίνει ενημέρωση σχετικά με την έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς, (έναρξη προπονήσεων, πρόγραμμα, ιατρικές εξετάσεις κ.ά.)

και αφορά στα εξής τμήματα:

‘Ωρα 20.00: Κ-8 , Κ-6 (γεννηθέντες 2012, 2013, 2014)

Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019 (γραφείο γηπέδου Μιχ. Κρητικόπουλος)

θα γίνει ενημέρωση σχετικά με την έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς, (έναρξη προπονήσεων, πρόγραμμα, ιατρικές εξετάσεις κ.ά.)

και αφορά στα εξής τμήματα:

‘Ωρα 19.30: Κ-12 (γεννηθέντες 2009, 2008)

Ωρα 20.30: Κ-10 (γεννηθέντες 2010, 2011)

Καλή ποδοσφαιρική χρονιά!

Από το Δ.Σ