Ανακοίνωση ιατρικών εξετάσεων

Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019 θα έρθει κινητή μονάδα στο γήπεδο Μιχ. Κρητικόπουλος όπου θα γίνουν οι προγραμματισμένες καρδιολογικές εξετάσεις των τμημάτων μας. Τα παιδιά θα εξετασθούν ανά πεντάδες και θα σφραγιστεί από τον καρδιολόγο η κάρτα υγείας του αθλητή. Θα πρέπει να έχετε μαζί σας μια φωτογραφία ταυτότητας του παιδιού καθώς και το ΑΜΚΑ.