Σημαντική ανακοίνωση

Από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 στο γραφείο του γηπέδου Μιχ. Κρητικόπουλος θα ξεκινήσει η ενημέρωση για τους αθλητές μας ως εξής:

ώρα 18.00 γεννηθέντες 2003, 2004, 2005

ώρα 19.00 γεννηθέντες 2007

Τρίτη 25 Αυγούστου 2020 στο γραφείο του γηπέδου Μιχ. Κρητικόπουλος

ώρα 19.00 γεννηθέντες 2006

Για τα υπόλοιπα τμήματα του Συλλόγου θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Η παρουσία των γονέων είναι απαραίτητη!