Προσφορά κάρτας φυσικοθεραπείας αθλητή!

Αγαπητοί γονείς,

Όπως σας είχαμε υποσχεθεί, είναι πλέον έτοιμη η κάρτα φυσικοθεραπείας αθλητή μετά τη συμφωνία του Συλλόγου με το Doriadis physiocenter.

Mε τη συγκεκριμένη κάρτα τα παιδιά-αθλητές μας θα έχουν την δυνατότητα να κάνουν δωρεάν όσες φυσικοθεραπείες θα χρειαστούν. Παράλληλα θα έχουν την ίδια δυνατότητα και οι γονείς τους με ένα απλό παραπεμπτικό από το γιατρό τους.

Η κάρτα είναι αυστηρά προσωπική και ισχύει μέχρι και 30/6/2021.

Οι συνεδρίες θα γίνονται μόνο με την επίδειξη της κάρτας και της ταυτότητας. Όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν την κάρτα μπορούν μέχρι και 31/10/2020 το αργότερο.

Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας η προσφορά δεν θα ισχύει.

Η κάρτα διατίθεται στα γραφεία του Συλλόγου.